Jak to funguje? Jednoduše!

  • SLUŽBA JE ZDARMA patba probíhá mezi zadavatelem a poskytovatelem, nenárokujeme si žádnou provizi
  • Kdo chce nabídnout službu, jednoduše se zaregistruje do systému a už jenom čeká na poptávku.
  • Ten, kdo službu poptává, vyhledá v menu druh služby, podle mapy najde nejbližšího poskytovatele, vyhledá kontakt a dohodne si službu přímo (telefonem nebo emailem).
  • Kdo službu poptává, vyhledá v menu druh služby, poskytovatele, a mohou začít komunikovat
  • Provozovatel tohoto portálu je Asociace Komunikačních Agentur (AKA)

 

 

GDPR / Orchrana osobních údajů